Samo Marinc s.p.

geološko svetovanje, raziskave in šport

Domov Storitve Zaposleni Reference Kontakt
 
 • Nudimo geološka svetovanja-poročila za fizične osebe, in sicer:

 1. Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja.

 2. Hidro-geološkega poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno porabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo.

 • Na podlagi terenskih raziskav, laboratorijskih analiz vzorcev zemljin in hribin, ki jih opravijo za to usposobljeni geomehanski laboratoriji, izdelamo geološke podlage (poročila) s stabilnostnimi analizami in statičnimi izračuni za naslednja področja del:

 1. Temeljenje novih objektov visoke in nizke gradnje.

 2. Sanacija obstoječih temeljev.

 3. Raziskave plazov z dodelanimi predlogi sanacije, na podlagi katerih je možen takojšen pristop k sanaciji.

 4. Različni podporni objekti (kašte, AB zidovi, AB piloti, zagatne stene itd).

 5. Ocena primernosti posameznih tras komunalnih vodov, glede na geološko sestavo tal in morfologijo terena.

 6. Pregrade, nasipi in deponije.

 7. Opazovanje nivoja podtalnice vključno z izdelavo piezometrov.

 8. Zahtevna raziskovalna vrtanja v vodnih akumulacijah za odvzem vzorcev mulja itd.

 • Poleg omenjenih raziskav izvajam tudi kvaliteten nadzor pri izvedbi vseh zemeljskih del, izvedbi temeljenja in sanacijah plazov itd.

 

Cesta na Ostrožno 85
si-3000 Celje
tel.: 03 490 24 50
fax: 03 490 24 51 
gsm: 041 696 312
e-mail:
geosvet.celje@siol.net

© 2009-2012