Samo Marinc s.p.

geološko svetovanje, raziskave in šport

Domov Storitve Zaposleni Reference Kontakt

 

Glede na večje število raziskav podajamo le nekatere za katere smo izdelali potrebne geološke raziskave in osnove za izvedbo projektov:

 • Zdravstveni dom v Rogatcu (1990)

 • Pokrita tržnica in avtobusna postaja v Šentjurju (1992)

 • Most Juvanje in Ljubnica v Ljubnem (1992)

 • Hala “Celjanka” v sklopu Celjskega sejma (1993)

 • Jez v Družmirskem jezeru pri Velenju (1994)

 • Prodajni center v Velenju - Interspar (1995)

 • Regalno skladišče Moderni Interieri Levec (1995)

 • Osnovna šola Ljubečna (1996)

 • Gostinska šola Celje (1996)

 • Telovadnica Gimnazija center Celje (1996)

 • Avtocenter SELMAR Celje (1997)

 • Razširitev obstoječega skladišča naftnih derivatov "PETROL" Celje (1998)

 • Poslovni objekt, ETOL CELJE P.O. (1998)

 • Obrat za FILTRACIJO NEVTRALIZATA, Cinkarna Celje (1999)

 • TRIBUNE za stadionom pod Golovcem, CM Celje (1999)

 • PEUGEOT center Celje, Avto Celje d.d. (2000)

 • Trgovinski objekt "SPAR" Hrastnik, RC INŽENIRINGI D.O.O (2001)

 • Osnovna Šola Pišece, OBČINA BREŽICE (2001)

 • TRGOVSKI CENTER Z MULTIKINOM v Celju, ENGROTUŠ d.o.o. (2001)

 • Nakupovalni center MERCATOR v Celju, MERCATOR OPTIMA d.o.o. (2002)

 • Župnijsko in pastoralno središče SALZIJANCEV NA HUDINJI, SALEZIJANSKI DOM (2002)

 • Objekt varovanih stanovanj na Savinjskem nabrežju v Celju, Nepremičnine Celje d.o.o. (2002)

 • Nadomestna osnovna šola v Andražu pri Polzeli (2003)

 • Srednja zdravstvena šola v Celju (2004)

 • Primerjalna študija variant za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (2005)

 • Most preko reke Pirešice (2005)

 • Poslovno-trgovski center »ENERGOTUŠ« in avtobusne postaje v Žalcu (2005)

 • Nova osrednja knjižnica v Celju (2006)

 • Objekt nova tržnica v Celju (2007)

 • Ureditev Šmartinskega jezera v Celju (2008)

 • Hotel Prebold (2009)

 • Mrliška vežica v Zgornji Rečici (2009)

 • Hostel v Trbovljah (2009)

 • Geološki ogled, raziskave in predlog sanacije plazu na desnem bregu Savinje pod cesto na Petriček (2010)

 • Domžale bencinski servis (2010)

 • Paketno pretvorna pošta v Celju (2010)

 • Več stanovanjski objekt – blok na Teharjah v Celju (2010)

 • Dom upokojencev Polzela – nadstrešek (2010)

 • Več stanovanjski objekt – blok na Pobrežju v Mariboru (2010)

 • Poslovni objekt CC, sistemi d.o.o v Puconcih (2010)

 • Geološki ogled, raziskave in predlog sanacije plazu na odseku ceste Celjska koča – Svetina (2010)

 • Geološki ogled, raziskave in predlog sanacije plazu pod stanovanjskim in gospodarskim objektom »GRAČNAR«, občine Dobje (2010)

 • OPPN Latkova vas 1 in 2 (2011)

 • Geološko-geomehansko poročilo o določitvi strižnih kotov in globalne stabilnosti brežin obstoječe deponije komunalnih odpadkov v Strenskem pri Laškem (2011)

 • Geološke raziskave tal na območju predvidenega  odseka nove povezovalne ceste SUHO - REPUŠ, občine Dobje (2011)

 • ETOL d.d. prizidek »SIRUPARNI – UPRAŠEVALNIKA SD-3 IN SD-4 TER PREDPROSTOR ZA VHOD SUROVIN« (2011)

 • Pokopališče Laško – mrliška vežica (žalnica) in ureditev prostora za raztros pepela (2011)

 • Geološko geomehansko poročilo o sestavi nasipov v sklopu ureditve visokovodnih nasipov ob reki Ložnici od Gotovelj do Arje vasi (2011)

 • Čistila naprava v Mestinju (2011)

 • Geološko geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja nove »bakle« na deponiji Leskovec pri Novem mestu (2011)

 • Geološko geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal na območju predvidene odstranitve stanovanjskega objekta na severni strani kmetijske šole v Šentjurju (2011)

 • Poslovni objekt Čepin, Vojnik (2011)

 • Pet objektov- »apartmajske brunarice »RUŠEVEC«, na Hočkem Pohorju (2012)

 • Objekti »SKAZA« - skladiščne hale, proizvodnje hale in upravne stavbe ob potoku Trebušnica v Velenju (2012)

 • Vrtec Hudinja (2012)

 • Vrtec Polzela (2012)

 • Geološko-geomehansko in hidro-geološko poročilo na območju lokacije OPPN MENGEŠ – LOKA (naročnik KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE) (2012)

 • Skladiščna hala MLEKARNE CELEIA (2012)

 • Prizidek gasilskemu domu v Dobju (2012)

 • Več namenski poslovno stanovanjski objekt »JAGROS« v Braslovčah (2012)

 • Geološki ogled, raziskave in predlog sanacije plazu pod odsekom krajevne ceste na »ČOPARJEV VRH« v Celju (2012)

 • Geološki ogled, raziskave in predlog sanacije plazu pod odsekom krajevne ceste ŠENTJUNGRT – GORICA PRI ŠMARTNEM (pri »KUZMAN«), v Celju (2012)

 • Geološki ogled, raziskave in predlog sanacije plazu pod odsekom krajevne ceste VISOKO – ROŽNI VRH (pri stanovanjskem objektu Rožni vrh 13), v Celju (2012)

 • Geološki ogled, raziskave in predlog sanacije plazu pod krajšim odsekom lokalne ceste LC 036011; Zagrad-Pečovnik-Celjska koča, imenovanem »nad vodohranom Zagrad«, v Celju (2012).

 • Nova hala DINOS v Celju (2012)

 • Ind…

   

 

Cesta na Ostrožno 85
si-3000 Celje
tel.: 03 490 24 50
fax: 03 490 24 51 
gsm: 041 696 312
e-mail:
geosvet.celje@siol.net

© 2009-2012